OSP w Raszówce już po walnym zebraniu

20160305_171626_HDRa

Podczas zebrania Srebrnym Medalem za Zasługi został uhonorowany druh Zdzisław Weiss.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszówce była dziewiątą i tym samym ostatnią jednostką z terenu Gminy Lubin, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Absolutorium ustępującemu zarządowi zostało udzielone jednogłośnie. Nowo wybrane władze sprawować będą swoje funkcje przez najbliższe pięć lat.

Druhów w OSP Raszówka jest 30 w tym 11 kobiet, a chęć wstąpienia do jednostki wyraziły cztery kolejne osoby. Raszówka, jest obok Zimnej Wody, drugą Ochotniczą Strażą Pożarną w Gminie Lubin, w której funkcjonuje drużyna kobieca.

Jednostka prężnie się rozwija, a druhny i druhowie mają wiele pomysłów i planów na przyszłość. Doskonale układa się ich współpraca z Radą Sołecką i Sołtysem, czego efektem są wspólnie organizowane festyny i ogniska.

OSP Raszówka w 2015 roku uczestniczyła w 20 akcjach ratowniczych , w tym w 14 pożarach.

Podczas zebrania Srebrnym Medalem za Zasługi został uhonorowany druh Zdzisław Weiss.

Nowy zarząd został wybrany jednogłośnie.

Prezesem pozostał Damian Dobrowolski, wiceprezesem i naczelnikiem Paweł Doniec, funkcję wiceprezesa powierzono Zdzisławowi Weissowi, zastępcą naczelnika został Marek Uspiański, sekretarzem Monika Siwak, a skarbnikiem Mariusz Frąc.

W skład komisji rewizyjnej weszli Mirosław Majcher (przewodniczący), Bogusław Kołkowski (wiceprzewodniczący) i Agnieszka Gorczyca (członek).

W zebraniu OSP Raszówka uczestniczyli Wójt Gmin Lubin Tadeusz Kielan, prezes oraz wiceprezes Zarządu Gminnego OSP druhowie Grzegorz Obara i Edward Okrasa, Komendant Gminny OSP Marek Maślej, radny Marcin Nyklewicz, oraz sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek.

(AI)