OSP Szklary Górne

OSP Szklary Górne mają już za sobą walne zebranie sprawozdawcze. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za poprzedni rok, przyjęte zostały także plany na rok bieżący.

Drużyna ze Szklar Górnych liczy 16 druhów zwyczajnych i czterech wspierających,  w bieżącym roku zarząd planuje przyjęcie kolejnych pięciu strażaków. W ubiegłym roku ochotnicy  16 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów na terenie naszej gminy oraz 5 razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Najwięcej, bo aż 20 razy, w akcjach uczestniczył Piotr Charchal, następnym aktywnym druhem był Artur Oborski i Marcin Jazienicki, którzy wyjeżdżali 15 i 14 razy.

Strażacy ze Szklar Górnych bardzo aktywnie współpracują z radą sołecką i miejscową parafią, za co bardzo serdecznie podziękował im sołtys Ryszard Bubnowski. Również radny Tomasz Fuczek nie ukrywał podziwu jakim darzy druhów ze Szklar. Gratulacje ochotnikom złożyli jeszcze wójt Tadeusz Kielan i przewodniczący rady Gminy Lubin Norbert Grabowski.

– Przede wszystkim życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, tego żebyście mieli panowie tyle samo wyjazdów co przyjazdów, bo to jest najważniejsze żebyście byli bezpieczni. Życzę wam i sobie abyśmy obronili naszą gminę, bo to jest nowy wyznacznik naszych celów- ratować nasze dziedzictwo. Dodatkowo dziękuję wam za pełnioną służbę i wierzę głęboko, że w przyszłym roku tę służbę będziecie pełnić nadal w granicach Gminy Lubin- mówił Norbert Grabowski.

(AI)