Orange dla bibliotek – podsumowanie

Refundacja kosztów dostępu do internetu w ramach programu dobiegła końca. W ciągu 6 lat współpracy z Fundacją Orange Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała ogółem dotację w wysokości 17 264,34 zł.

Podsumowując. Program powstał w wyniku porozumienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w celu nawiązania współpracy z siecią polskich, gminnych bibliotek publicznych. Zamierzeniem było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocja ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Biblioteki zobowiązane były do wykorzystania dotacji w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach.

Nawiązano współpracę z prawie 3 500 gminnych bibliotek. Każdego roku w ramach programu z bezpłatnego dostępu do interentu w placówkach korzystało prawie 5 milionów użytkowników.

Nasze biblioteki wzięły udział w wielu ciekawych projektach edukacyjnych z wykorzystaniem internetu m.in. „Spotkania z pasjami” dla seniorów”, „Sieciaki.pl” dla dzieci czy „Tydzień z Internetem” dla seniorów i dzieci.

Na zakończenie projektu wszystkie biblioteki biorące udział w projekcie otrzymały Certyfikat Biblioteka z p@sją.

(WO)