Opóźnione decyzje podatkowe i zmiana terminu płatności

W tym roku, mieszkańcy Gminy Lubin opłacający jako osoby fizyczne podatek rolny, leśny i od nieruchomości, otrzymają z kilkutygodniowym opóźnieniem decyzje ustalające wysokość  podatków. To efekt wdrażanego w gminie systemu e-administracja, który wymaga transferu dziesiątek tysięcy danych.  W związku z tym, ostatecznym terminem płatności pierwszej raty podatków nie będzie jak zawsze 15 marca. Zamiast ustawowego terminu, mieszkańcy będą zobowiązani do zapłaty podatku w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji podatkowej, która trafi do nich za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Nowy system e-administracja, który jest wdrażany w Gminie Lubin kosztuje prawie 950 tys. zł, z czego ponad 650 tysięcy to dofinansowanie z funduszy europejskich. Dzięki temu zostają zintegrowane wszystkie  dotychczas funkcjonujące programy m.in. finansowo-księgowy, informacji przestrzennej, gospodarki odpadami, czy też podatkowy. Dzięki temu powstanie portal dla mieszkańców, który przy wykorzystaniu profilu zaufanego, umożliwi załatwienie wielu spraw przez internet. Tak będzie można na przykład wypełniać deklarację, czy też płacić podatki.

Wdrożenie nowego systemu wymaga jednak  wzmożonej pracy urzędników i przenoszenia wielu danych. Dlatego właśnie w tym roku, w lutym nie trafią do mieszkańców Gminy Lubin decyzje ustalające wysokość podatków na rok 2020. Są one sukcesywnie przygotowywane i będą za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowane do mieszkańców w formie listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Podatnicy będą zobowiązani do zapłaty podatku w ciągu 14 dni od daty doręczenia  takiej decyzji. Pierwszych decyzji należy się spodziewać w marcu. Urząd Gminy w Lubinie wyda około 9 tys. decyzji podatkowych za rok 2020.

(SR)