Opłaty za klub dziecięcy

Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę  w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim oraz ustaliła maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.

Z uwagi na wzrost cen żywności i wzrost płacy minimalnej, w roku 2020 dzienna opłata za wyżywienie ma wynosić 15,50 zł  a maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 17 zł. Jednocześnie jednak, w ramach realizacji polityki prorodzinnej i zachęcając  do podejmowania aktywności zawodowej,  zmniejszono z 300  do 200 zł wysokość opłaty za pobyt dziecka w klubie. Działalność klubu będzie wiec dofinansowywana przez gminę. Przy symulacji zakładającej, że dziecko będzie w żłobku po dziesięć godzin dziennie przez cały miesiąc, rodzic zapłaci za jego pobyt około 500 zł.

Warto przy tym przypomnieć, że cały pierwszy rok funkcjonowania żłobka jest dla rodziców bezpłatny, bowiem urzędnicy pozyskali na ten cel dodatkowe unijne fundusze. Nowe stawki opłat będą obowiązywać dopiero od 1 lutego 2020 roku.

(SR)