Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Z roku na rok wzrasta liczba odławianych na terenie Gminy Lubin bezdomnych psów i kotów. Rosną w związku z tym koszty, które gmina musi wydać na realizację „Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”. W ubiegłym roku wydano na ten cel 137,5 tys. zł w tym roku zabezpieczono prawie 170 tys. zł.

W roku 2018 na koszt Gminy Lubin przekazano do schroniska dla zwierząt 25 bezdomnych psów i 5 bezdomnych kotów. Są tam wówczas obowiązkowo sterylizowane i wydano na to 57 tys. zł. Całoroczne usługi weterynaryjne kosztowały ok. 61 tysięcy, za 15 tys. zł sfinansowano odłów i transport bezdomnych zwierząt do schroniska. Kolejne  4,5 tys. kosztowała akcja dokarmiania wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania.

Gmina Lubin współpracuje w ramach realizacji tego programu ze schroniskiem w Świdnicy, zakładem leczniczym dla zwierząt  w Osieku, w ramach stałego odławiania bezdomnych zwierząt  i ich transportem do schroniska z firmą z Przemkowa oraz z gospodarstwem w Bukownej, które zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W tym roku na wszystkie te cele zabezpieczono 169 tysięcy złotych. W ramach usług weterynaryjnych  zaplanowano także 8 tys. zł na zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych chętnym właścicielom zwierząt, którzy na stałe mieszkają na terenie Gminy Lubin.

W dobiegającym końca pierwszym kwartale tego roku odłowiono już i przekazano do schroniska 8 bezdomnych psów.

(SR)