Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Lubin

W ubiegłym roku na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt, Gmina Lubin wydała ponad 103 tysiące złotych. To przede wszystkim koszty odłowów i transportu zwierząt  do schronisk oraz koszty usług weterynaryjnych.

 

To ustawy o samorządzie gminnymi i o ochronie zwierząt obligują wszystkie samorządy do opracowywania i realizacji  programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa rozróżnia zwierzęta bezdomne i wolno żyjące.  Tym pierwszym trzeba pomagać, bo nie są przystosowane do życia  w wolnym środowisku, a te drugie w nim się wychowują i w związku z tym radzą sobie dość dobrze, spełniając przy okazji ważne role, np. odławiając myszy.

W naszej gminie podsumowano już realizację ubiegłorocznego programu i trwają prace nad programem na rok 2018.  Jednocześnie rozstrzygnięto już postępowanie na  świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubin w roku 2018.  Będzie się tym zajmował, tak jak w roku minionym, gabinet weterynaryjny „Centaur” Grzegorza Nowickiego  z Osieka. Zdecydowano także, że bezdomne zwierzęta będą przekazywane, tak jak do tej pory, do schroniska w Świdnicy.

– W 2017 roku mieliśmy około 100 interwencji na terenie Gminy Lubin. W większości dotyczyły bezdomnych psów – mówi Mariusz Kretkowski, główny specjalista Referatu utrzymania dróg Urzędu Gminy Lubin. – W wielu przypadkach udało nam się znaleźć właścicieli. Część psów, konkretnie 24,  trafiło jednak do schroniska, przechodząc tam obligatoryjną sterylizację.  Staramy się sterylizować lub kastrować  także koty wolno żyjące w Gminie Lubin. W prawie każdej wsi jest ich około 50.

W skali Gminy Lubin daje to ponad 1500 dziko żyjących kotów. Jeśli trzeba są także dokarmiane,  a w przypadku urazów i chorób, zaopatrywane weterynaryjne. W ubiegłym roku na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Lubin wydała 103 600 zł. Najwięcej kosztowało schronisko (52 800 zł), usługi weterynaryjne (32 600 zł) oraz odłów i transport bezdomnych zwierząt do schroniska (13 200zł).

(SR)