Operat kartograficzny do wglądu od 19 października

Starosta Lubiński informuje, że w terminie od 19 października do 6 listopada 2015 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubin, w obrębach wszystkich jej miejscowości.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego będzie mógł w okresie wyłożenia go do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Szczegóły w załączonej informacji: Informacja