Okresowa oceny wody w Gminie Lubin

307 próbek wody zbadanych pod względem mikrobiologicznych oraz 188 pod względem fizykochemicznym – to materiał, na postawie którego dokonana została ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Lubin w roku 2018. Sanepid uznał, że była zdatna do spożycia.

W 2018 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lubin pobrano 68 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 41 do badań fizykochemicznych.

Senepid nadzorował ponadto prowadzenie przez zarządców wodociągów z terenu Gminy Lubin wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia. Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie Gminy Lubin przez zarządców wodociągów zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Lubinie wyniosła 239, które badane były pod względem mikrobiologicznym i 147 badanych pod względem fizykochemicznym.

Na terenie Gminy Lubin funkcjonuje 10 zaopatrujących w wodę wodociągów sieciowych.

Woda dostarczana do miejscowości Gminy uznana została za przydatną do spożycia, a stwierdzone śladowe przekroczenia niektórych parametrów miały charakter krótkotrwały i incydentalny.

(oprac. MG)

Okresowa ocena jakości wody