Okresowa ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Lubinie  przesłał  informację na temat ilości pobranych próbek i wyników badań z sieci wodociągowych na terenie Gminy Lubin. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że w 2017 roku woda na terenie gminy była przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Na terenie Gminy Lubin znajduje się 10 wodociągów sieciowych zaopatrujących ludzi w wodę, tj. Gola, Lisiec, Siedlce, Pieszków, Niemstów, Karczowiska, Składowice, Obora, Energetyka oraz Bolanów.

W 2017 roku w ramach monitoringu sanitarnego Sanepid pobrał ogółem 40 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 39 próbek do badań fizykochemicznych.  Ponadto PPIS nadzorował  wewnętrzne kontrole, które przeprowadzali zarządcy wodociągów, było ich w sumie ponad 300. Spośród wszystkich próbek zakwestionowano kilka ze względu na pojedyncze przekroczenia parametrów bakteriologicznych i ponadnormatywną zawartość chloru oraz mętność. Wszystkie te przekroczenia występowały jednak krótkotrwale i incydentalnie.  W każdym przypadku zarządzający wodociągami podejmowali szybkie działania  naprawcze, które potwierdzane były wynikami badań.

W załączniku poniżej, pełen raport PPIS na temat okresowej oceny jakości wody dla Gminy Lubin.

(SR)

Okresowa ocena jakości wody nr 2.18 dla Gminy Lubin