OGŁOSZENIE

o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin

ogłoszenie o wyborze oferty azbest 2016