Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą – na terenie Gminy Lubin informujemy, że producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie szkód do momentu kiedy uprawa podlegająca szacowaniu znajduje się na polu.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 9 oraz do pobrania na stronie : Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin /zakładka aktualności (www.archiwum.ug.lubin.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 (Kancelaria ogólna, pok. 3). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 9, lub pod nr tel. 76 8403128.

Ogłoszenie – susza 2019

Wniosek_rolnika_dotyczący_oszacowania_szkód_w_gospodarstwie__rolnym__2019_r_