Ogłoszenie o zwołaniu

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.