Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Lubin.
Sesja odbędzie się 16 grudnia 2015r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 listopada 2015 r.

  3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 168/.

  4. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 160/.

  5. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 161/.

  6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

  7. Zapytania i interpelacje radnych.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski