Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PN.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia