Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego

pn.: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia