Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora – Szklary Górne, Etap I

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10252,idmp,237,r,o