Ogłoszenie o zamówieniu

dot. przetargu nieograniczonego pn. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15994,idmp,292,r,o