Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

na usługę biegłego rewidenta do projektu „Lokalny Program rewitalizacji dla gminy Lubin”

ogloszenie-o-wyborze