Ogłoszenie o wyborze wykonawców

w zapytaniu ofertowym „Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2015”

Ogloszenie