OGŁOSZENIE o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych związanych z odmuleniem fosy – zbiornika wodnego w miejscowości Raszowa.

Ogłoszenie o wyborze