Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie”

ogłoszenie o wyborze oferty