OGŁOSZENIE o wyborze oferty o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie badań monitoringowych zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2016 r.

ogłoszenie o wyborze monitoring 2016