Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

ogłoszenie o wyborze oferty