Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę

„Świadczenie usługi dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Lubin”.

Ogłoszenie o wyborze odpady