OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotyczące wykonania „Remontu dachu na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej -Przystań w Składowicach 6

ogłoszenie