Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące zarządzania projektem pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

ogloszenie o wyborze