Ogłoszenie o wyborze oferty

na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych”. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający otrzymał dwie oferty.

Ogłoszenie