Ogłoszenie o wyborze oferty

na wykonanie i montaż tablic kierunkowych z numerami porządkowymi  oraz tablic informacyjnych w miejscowościach Gminy Lubin.

Ogłoszenie