Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin.

ogłoszenie_o_wyborze_LPR