Ogłoszenie o wyborze oferty

na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej