Ogłoszenie o wyborze oferty

 na zadanie obejmujące „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Uporządkowania Gospodarki Ściekowej Aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik”