Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin

wybor oferty