Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”.

Ogłoszenie o wyborze ofert dostawa pojemników i kontenerów