Ogłoszenie o wyborze oferty

na usługę transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

ogloszenie o wyborze oferty