Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”

Ogłoszenie o wyborze oferty