Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika „Obelisk Niepodległości”

Ogłoszenie pomnik