Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”

ogloszenie o wyborze oferty