OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Roboty utrzymania poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Raszówka, Ustronie, Lisiec i Wiercien”

Ogłoszenie