Ogłoszenie o wyborze oferty

na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

ogłoszenie o wyborze oferty