Ogłoszenie o wyborze oferty

na realizację zadania pn. „konserwacja gminnych rowów melioracyjnych” w 2018 roku na terenie gminy Lubin.

OGŁOSZENIE