OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotyczące: „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na lokale mieszkalne

OGŁOSZENIE O WYBORZE