OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA ZADANIE PN.: ZAKUPU, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU CENTRALNEGO ZASILACZA UPS NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE

Ogłoszenie o wyborze oferty UPS