OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotyczące „Remontu dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Osieku przy ul. Miedzianej 69″

Ogłoszenie o wyborze oferty