OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotyczące: „Naprawy dachu o pokryciu papowym na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Liścu, dz. nr 224/3 (powierzchnia 224 m2 )”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY