OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy