Ogłoszenie o wyborze ofert

 na realizację zadania: „Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt w 2019 roku.”