OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 w przedmiocie: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”