Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu w Szklarach Górnych

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.

Załączniki: