Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin celem wydania ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Lubin na rok 2018.

Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Andrzej Olek